Innregulering av vannbårne energisystemer


Under innreguleringen av varmeanlegg oppdages gjerne feil og unøyaktigheter som er begått på et tidligere stadium i prosjektet. I dette kurset rettes fokus mot valgene som tas i prosjektets tidligfase og hvilke innvirkninger de har på sluttresultatet.

Instruktør:  Per Eivind Larsen

KURSBESKRIVELSE

Innregulering av vannbårne energisystemer

Under innreguleringen av varmeanlegg oppdages gjerne feil og unøyaktigheter som er begått på et tidligere stadium i prosjektet. I dette kurset rettes fokus mot valgene som tas i prosjektets tidligfase og hvilke innvirkninger de har på sluttresultatet.

Kurset er delt inn i fem moduler med følgende tema:

1. Hvordan skal det vannbårne anlegget prosjekteres/bygges?

 • Prosjektering
 • Konstante vannmengder
 • Variable vannmengder
 • Kombinerte vannmengder

2. Beregning og dimensjonering av ventiler

 • Statiske ventiler
 • Dynamiske ventiler
 • Motorventiler
 • Radiatorventiler

3. Kontrollpunkter før innregulering

 • Oppfylling/rengjøring
 • Luft
 • Pumper
 • Ventiler
 • Automatikk

4. Innreguleringsmetoder

 • Hvordan forholder vi oss?
 • Hvor starter vi? 
 • Systematisering og oppdeling av anlegges systemer
 • Gruppeinndeling og identifisering av innreguleringventiler

5. Utarbeide god dokumentasjon

 • Metodeforklaring
 • Komponent beskrivelse
 • Tegninger nummerering
 • Målefeilkalkyler
 

Læreplan

 • Unit 1: Hvordan skal det vannbårne anlegget prosjekteres/bygges? [24 min]
 • Unit 2: Beregning og dimensjonerig av ventiler [50 min]
 • Unit 3: Kontrollpunkter før innregulering [46 min]
 • Unit 4: Innreguleringsmetoder [26 min]
 • Unit 5: Utarbeide god dokumentasjon [11 min]


Pris:  890kr

Språk: Norsk

Tilgjengelig: Åpent

Påmeldingsdatoer: Når som helst

Hvem kan registrere: Alle

OM INSTRUKTØR

Per Eivind Larsen
pereivindlarsen
Per Eivind er utdannet rørlegger, rør­leggermester og VVS-ingeniør fra Fag­skolen. Han har tidligere arbeidet med prosessavvanning og energi i Kværner. Han er medlem av fagkomi­teen for Prenøk og Varmenormen. Per Eivind har drevet eget firma i 8 år og er faglærer ved studiet for klima, energi og miljø på Kuben ...

Lignende Kurs

Fornyelse av F-gass sertifikat

Svein  Gaasholt ,

2.500kr

Medlemsmøte: Enklere varme

NemiTek

89kr