Konferanse: VVS-dagene på NTNU


I 2017 ble det avholdt en spennende konferanse på NTNU, med hovedfokus på VVS-bransjens rolle i ZEB og nullutslippshus.

Instruktør:  NemiTek Møller

KURSBESKRIVELSE

Konferanse: VVS-dagene på NTNU

I nær framtid kommer det krav om at alle nye bygninger skal være nær nullenergi. Forskningsprogrammet Zero Emission Buildnings er nettopp avsluttet etter å ha pågått i åtte år. Der har ambisjonsnivået vært ennå høyere, nemlig å utvikle løsninger for bygninger som gir null eller nær null utslipp av klimagasser, knyttet både til framstilling og bruk av materialer samt bygging og drift, gjennom byggets levetid. For å oppnå dette stilles det strenge krav til blant annet klimaanleggenes energieffektivitet, samtidig som et godt inneklima skal ivaretas. Resultater fra dette arbeidet vil ha stor overføringsverdi også til nær nullenergi og lavenergi-bygninger.

Gjennom konferansen vil vi sette spesielt fokus på de erfaringer som er høstet fra ZEB pilotbygninger og annet arbeid med hensyn til inneklima og utprøvde løsninger for energieffektiv ventilasjon, oppvarming og kjøling.

Læreplan

 • Unit 1: Intro v/ Vojislav Novakovic
 • Unit 2: ZEB definisjoner v/ Inger Andresen
 • Unit 3: Hva kjennetegner fremtidens bygg? v/ Maria Justo Alonso
 • Unit 4: Ventilasjonseffektivitet v/ Hans M. Mathisen
 • Unit 5: Personlig ventilasjon og soneventilasjon v/ Guangyu Cao
 • Unit 6: Kjøling v/ Hans M. Mathisen
 • Unit 7: Varmegjenvinnere v/ Liu Peng
 • Unit 8: Opplevelse av ZEB v/ Maria Justo Alonso
 • Unit 9: ZEB flexibla lab og debatt v/ Berit Time
 • Unit 10: Om IBPSA Nordic v/ Vojislav Novakovic
 • Unit 11: Building performance simulation v/ Mohamad Hamdy
 • Unit 12: Nye muligheter av energiforsyning v/ Tor Helge Dokka
 • Unit 13: Energy efficiency and hydronic space-heating systems v/ Martin Thalfeldt
 • Unit 14: Design of a modulating heat pump system v/ John Clauss
 • Unit 15: Hvordan lage gode inputdata for å sikre simuleringsresultater v/ Natasa Nord
 • Unit 16: Fasadeanalyse, statusrapport v/ Arnkell Petersen
 • Unit 17: Fuktberegninger for bygningskroppen v/ Stig Geving
 • Unit 18: Iterative analyser av geometri v/ Kristian Edwards
 • Unit 19: Dagslysberegninger - typiske utfordringer v/ Line Karlsen
 • Unit 20: Analyse av luftstrømninger i en ishall v/ Johnny Holst
 • Unit 21: Retningslinjer for valg av energiforsyning v/ Kristian Skeie


Pris:  89kr

Språk: Norsk

Tilgjengelig: Åpent

Påmeldingsdatoer: Når som helst

Hvem kan registrere: Alle

OM INSTRUKTØR

NemiTek Møller
NemiTek