Medlemsmøte: Kontrakt og avtaler


En god kontrakt er en forutsetning for et godt prosjekt. Dette seminaret setter spesielt fokus på kontraktsretten knyttet til avtaleinngåelse.


KURSBESKRIVELSE

Medlemsmøte: Kontrakt og avtaler

I den senere tid har det fra flere tekniske underentreprenører blitt alarmert om en stadig økende bruk av urimelige avvik fra de standardiserte kontraktsbestemmelsene utviklet av Standard Norge. I dette foredraget vil advokatene Arne Sørsdahl og  Eirik Gåskjønli gå igjennom kontraktsinngåelsen fra A til Å. Det fokuseres særlig på slike avvik fra NS-kontraktene og hvordan disse kan håndteres.

Tema som gjennomgås:

  • Standardavtaler
  • Sentrale spørsmål ved avtaleinngåelsen
  • Risikobegrepet i entrepriseretten
  • Overføring av risiko til entreprenøren
  • Eksempler på avviksbestemmelser og den kontraktuelle virkningen av slike
  • Håndtering av risiko i prosjektets faser

Medlemsmøtet varer i ca. 90 minutter.

Læreplan

  • Unit 1: Hvordan unngå tap av rettigheter [93 min]


Pris:  89kr

Språk: Norsk

Tilgjengelig: Åpent

Påmeldingsdatoer: Når som helst

Hvem kan registrere: Alle

OM INSTRUKTØR

Arne Sørsdahl
arnesorsdahl
Arne har jobbet med bygg og anlegg, offentlige anskaffelser og eiendom siden 1995. Han yter bistand til både offentlige og private aktører i alle byggeprosjektets faser.
Eirik Gåskjønli
eirikgaskjonli
Eirik Gåskjønli er tilknyttet avdeling for fast eiendom og entreprise. Han yter bistand på hele fagfeltet, med særlig fokus på oppføring og entreprise. Eirik har erfaring fra ulike former for tvisteløsning, innen voldgift og de ordinære domstolene.