Ventilert inneklima


Faktorer som påvirker inneklimaet og metoder for å tilfredsstille krav fra ulike instanser.

Instruktør:  Arne Pihl Bordi

KURSBESKRIVELSE

Ventilert inneklima

Inneklimaet i et bygg påvirkes av mange ulike faktorer, og regelverket som legger føringer for hva som definerer et godt inneklima er sammensatt fra flere ulike instanser. Kurset setter fokus på de ulike faktorene som påvirker inneklimaet og hvilke lover, forskrifter, veiledere og føringer som påvirker valgene vi tar for å skape gode bygg.

Opptakene varer i ca. 224 minutter. 

Målgruppe: Rådgivende ingeniører, entreprenører, prosjektledere, byggdriftere og eiendomsbesittere

Læreplan

 • Unit 1: Innemiljø og inneklima [16 min]
 • Unit 2: Regelverk [20 min]
 • Unit 3: Arbeidsmiljøloven, Folkehelseloven og Opplæringslova [16 min]
 • Unit 4: Oppsummering: krav til inneklima [11 min]
 • Unit 5: Utradisjonelle løsninger - Skytebaner og garasjer [14 min]
 • Unit 6: Påvirkende faktorer [15 min]
 • Unit 7: Ventilasjonsprinsipper [34 min]
 • Unit 8: Termisk innemiljø [11 min]
 • Unit 9: Kategorisering av komfort [28 min]
 • Unit 10: Oppvarming, omluft, luftinntak [35 min]
 • Unit 11: Filter, rengjøring, naturlig og hybrid ventilasjon [20 min]
 • Unit 12: Oppsummering [4 min]


Pris:  890kr

Språk: Norsk

Tilgjengelig: Åpent

Påmeldingsdatoer: Når som helst

Hvem kan registrere: Alle

OM INSTRUKTØR

Arne Pihl Bordi
Arne Pihl Bordi
Arne er rådgiver i Norconsult AS. Han har også en sentral rolle i NemiTek som fagansvarlig for ventilasjon, og styremedlem i Oslo gruppe.

Lignende Kurs

Medlemsmøte: Sorptiv kjøling

fredrikpaulsen, andersgranstrand

89kr

Design og utforming av kanalnett

,

890kr

Fagmøte: Tørre fakta om tørr luft

Sindre Fjellestad

89kr